Bâtafysica

Onder het pseudoniem A.J. Strong is Atte Jongstra schepper en beheerder van de BâtafysicaBeeldBank (BBB), een intussen meer dan 600 stukken beslaand beeldarchief van alles wat met de Nederlandse Academie voor ‘Patafysica te maken heeft. Faculteitsgebouwen, propagandabeelden, studieobjecten, monumenten, symbolen, et cetera.

999

De Ladderliga Benelux werkt aan theorieën over de rol van de ladder in de samenleving.

560

In 1999 stelde A.J. Strong (BBB) een Bâtaprop-tentoonstelling samen in de historische Hermitage te St. Petersburg.

564

598 550 411300 268 214 164 160 5543 998