Oeuvre – Zeppelin

zep_3dGedichten (1994) Breekveld (geb. 1966, ps. van Atte Jongstra, geb. 1956) debuteerde met ‘De hortus’ (1992). Volgens de uitgever beschikt hij over ‘een wankele geestelijke gezondheid’, bewoont een ‘inrichting’, al even ommuurd als de tuin in zijn debuut. Zonder die voorkennis kun je hem een dichter in de techniek van de écriture automatique van de surréalisten noemen: snel uit het onderbewustzijn opgeviste vondsten, bizarre associaties, vanuit vaak grote belezenheid, die aandachtige lezing vergen; meer addertjes dan gras. Of het ‘gestoorde’ gedichten zijn of niet doet niet ter zake. Arno breekt solistisch door de omheining om de nog ergere inrichting ‘maatschappij’ heen, dwingt tot nadenken, acceptatie of verwerping van deze lyrisch ‘vrije gedachten’ over alle essentiële themata waarin het ‘ik’ van de dichter als een luchtschip ‘in vijfenveertig tinten/ wit schots, scheef, ijselijk diep nedersmolt/ in de eeuwigheid der invindingen.’

terug_OEUVRE

  < vorige | volgende  >