Oeuvre – Martinus Sciblerus

scrib_3dVertaling (1996) De literaire grap wordt in Nederland nauwelijks beoefend en dat is jammer. Maar we hebben Willem Brakman, met vele titels, en de luchtiger Atte Jongstra, die de romanvorm mijdt en kiest voor het documentaire geschrift. Hij manifesteert zich nu ook als vertaler in dit hem op ‘t lijf geschreven genre. ‘Herinneringen aan het buitengewone in leven, werken en ontdekkingen van Martinus Scriblerus’ is een fictief dagboek uit 1714, door een zestal schrijvers, onder wie Swift en Pope, in clubverband gemaakt over de Martin(us) uit de titel. Vooral diens kluchtige opvoeding met wetenschappelijk tintje als gevolg van zijn vaders verlichte maar verwarde ideeën wordt breed uitgemeten. Jongstra heeft het geschrift met duidelijke geestdrift vertaald. Ook voorzag hij het van een nawoord en een vracht oergeestige aantekeningen, waaronder montere vertalingen van het vele protslatijn dat erin voor komt. Te herkennen voorbeelden voor het collectief -en voor Jongstra- zijn, afgezien van Montaigne, ook Cervantes (‘Don Quichot’) en Rabelais (‘Gargantua en Pantagruel’). Wie niet alles doorgrondt, zal dit taalfeest niettemin goed bekomen, want van lachen knap je op, zoals Jongstra opmerkt.

terug_OEUVRE

  < vorige | volgende  >