Oeuvre – Dichten over dichten

dicht_3dBloemlezing (1992) Voorzeker is dit de meest merkwaardige en tegelijkertijd meest originele bloemlezing die sinds lang is verschenen. Reeds de opbouw is onconventioneel; zij begint niet, zoals te doen gebruikelijk, met een inleiding door de samenstellers, maar valt direct met de deur in huis: een gemengd boeketje over het copyright, verzonden presentexemplaren en intekening, geplukt uit 19de-eeuwse bundeltjes. Daarna volgen enkele bladzijden met motto’s, met voorredes en met opdrachtverzen. En dan barst het pas goed los: gedichten over het dichterschap, over de plaats waar gedicht wordt, over het schrijfgerei, over motieven en thema’s (in deze afdeling ook enkele prozafragmenten), over inspiratie, over taal, grammatica, rijm, versvoeten en -vormen, over gedichten, over de dichtkunst, over zetters, drukkers, uitgevers, boekverkopers en antiquaren, over het voordragen etc. Dat alles is bijeengelezen uit een schier onoverzienbare berg dichtbundels, uit almanakken en tijdschriften en in één geval zelfs uit de krant. In de Bibliografie worden die bronnen keurig vermeld.

terug_OEUVRE

  < vorige | volgende  >