Oeuvre – De hele santekraam

sant_3dLexicon (1997) De geschiedenis van her Christendom wordt bewolkt door zwermen schouwers, inzichtelijken, rekkelijken en rekkelijken, uitleggersen visiopnairen, bruiden, bruidegoms van Christus, Afvalligen, heilige bedlegerigen en God weet wat Hij nog meer aan geest en lichaam op aarde heeft doen neer hagelen. De hele santenkraam bevat een alfabetische geordende keuze uit alle drijvers en ijveraars van het jaaar nul tot nu, een wervelwind van figuren en gestalten uit het christendom. Een ideaal boek voor twijfelaars, zoekers en opzoekers. De omschrijvingen en toelichtingen in de lemma’s van dit lexicon moeten veelal met een korreltje zout genomen worden. Niet dat de geboden informatie niet zou kloppen, want behalve wellicht bij de afleiding van het woord canon, heb ik de samensteller niet op een echte fout kunnen betrappen. Hij houdt er echter wel een hoogst particuliere wijze van definiëren op na: ‘Redemptoristenorde: Beroepsvereniging voor hel-en-verdoemenis-predikers, gesticht in 1732 door Alfonsus van Liguori’. Wat in deze formulering direct opvalt, is het waardeoordeel, iets waar de gemiddelde lexicograaf zich gewoonlijk verre van houdt. Derhalve moet aangenomen worden dat dit vermakelijke boekje in de eerste plaats een parodie op het genre is. Het ‘Woord vooraf’ van Ds. H.M. van Terwispel wijst eveneens onmiskenbaar in die richting: is Terwispel trouwens niet de geboorteplaats van de auteur?

terug_OEUVRE

  < vorige | volgende  >