Oeuvre – De heldeninspecteur

Heldeninspecteur_3d

De Nederlander Junius komt zomer 1830 in Brussel terecht in de revolutie, die de Zuidelijke Nederlanden van de Noordelijke zal losmaken. België wordt geboren! Aanvankelijk volgt Junius het oproer als belangstellende, maar gaande Nederlandse pogingen de oude toestand te herstellen wordt hij geroepen tot heldeninspecteur, een op het eerste gezicht onschuldige functie. Onbedoeld krijgt Junius echter groeiende invloed op de krijgsprestaties van de vaderlandse schutters.

Brandpunt in deze roman is de Tiendaagse Veldtocht (2-12 augustus 1831), de door Koning Willem I ondernomen poging om de afscheiding van België zo voordelig mogelijk te laten plaatsvinden. Van Speijk gaat opnieuw de lucht in, tal van schrille geheimen omtrent de Prins van Oranje (de latere koning Willem II) worden onthuld, en dan is er nog Junius’ tragische liefde voor de Vlaamse Veerle.

De heldeninspecteur – daverend en sprankelend – is een historisch zeer betrouwbare roman van een uiterst onbetrouwbare verteller.

terug_OEUVRE

  < vorige | volgende  >