Oeuvre – De psychologie van de zwavel

psych_3d

De psychologie van de zwavel’ – het proza-debuut van Atte Jongstra is een bonte verzameling verhalen vol mystificaties en pastiches. De verteller treedt in de voetsporen van Flauberts klerken Bouvard en Pécuchet, die eens het plan hadden opgevat de bibliotheek over te schrijven. De verteller in deze bundel brengt in zijn verhalen een eerbetoon aan zijn helden Multatuli en Strindberg maar evenzeer aan het legioen van vergeten schrijvers, haalt uit zijn bibliotheek curiositeiten te voorschijn, drijft de spot met de Grote Thema’s uit de Literatuur en begeleidt zijn eigen schreden op het terrein van de literatuur met de nodige ironie. (Vermakelijk is het verhaal over de Costerianen, de Haarlemse boekhandelaren die in het midden van de negentiende eeuw een feestelijke herdenking organiseren van de vermeende uitvinder van de boekdrukkunst Laurens Jansz Coster.) De verteller mengt feiten met fictie, essays met verhalen, maar zonder enig spoor van zwaarwichtigheid.

terug_OEUVRE

  < vorige | volgende  >