Oeuvre – De Multatulianen

mult_3d

Studie over de verering van de 19e-eeuwse schrijver Multatuli (Ed. Douwes Dekker, 1820-1887), vanaf 1860, toen zijn debuut “Max Havelaar” verscheen, tot heden. Het boek is goed gedocumenteerd, vaak met onbekende brieven en andere geschriften. Veel Multatulianen, Multatuli-vereerders dus, komen zo aan het woord. De voorliefde voor deze auteur bindt hen door de tijd heen. Ook het commentaar en de meestal afwijzende reacties van Multatuli zelf komen aan bod, waardoor de soms grenzeloze bewondering sterk wordt gerelativeerd of zelfs belachelijk gemaakt. Multatuli was vol wantrouwen, omdat de meeste acties niet zonder eigenbelang op touw werden gezet: in veel gevallen zou hij zijn onafhankelijkheid moeten opgeven en zich voor een partij of groepering moeten uitspreken. Alle -grotendeels mislukte- geldinzamelingen of (latere) acties tot oprichting van een standbeeld worden besproken in dit rijk geïllustreerde en prachtig uitgegeven boek. Een boek over Multatulianen en voor Multatulianen.

terug_OEUVRE

 < vorige | volgende  >